Πανεπιστημιούπολη Σερρών

 

line decor

  

line decor

 


 


 
 

Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλος ΤΕΕ

Senior Member IEEE

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος του IEEE VTS  and AESS Joint Greece Chapter

Σύμβουλος καθηγητής του ΙΕΕΕ Φοιτητικού Παραρτήματος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα & γνωστικό αντικείμενο

·         Θεωρία Τηλεπικοινωνιών

·         Συστήματα 4ης και 5ης  Γενιάς Κινητής Τηλεφωνίας

·         Software Defined Radio

·         Physical Layer Security

·         Wireless Body Area Networks

·         Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συγχρονισμού