Ώρες Γραφείου για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

Τρίτη 15:00-17:00

Τετάρτη 12:00-15:00

Οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με email, ώστε να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του καθηγητή.