Βιογραφικά στοιχεία

Ο Ιωάννης Καλόμοιρος έλαβε πτυχίο Φυσικής και μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική Φυσική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική του διατριβή στο ΑΠΘ έχει θέμα τις ηλεκτρονικές ιδιότητες ημιαγωγικών υλικών. Έχει εκπονήσει επίσης δεύτερη διδακτορική διατριβή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα τις τεχνικές εντοπισμού αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη ψηφιακών επιταχυντών υλικού για συστήματα ρομποτικής όρασης, στους μικροελεγκτές και στη μελέτη ημιαγωγικών διατάξεων.
Είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ρομποτική. Είναι Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης των Σερρών.

Γνωστικό αντικείμενο: Ενσωματωμένα Συστήματα και Ημιαγωγοί

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων σε Λογικές Διατάξεις Προγραμματιζόμενες στο Πεδίο (FPGAs), Μικροελεγκτές, Ημιαγωγικές διατάξεις, Εφαρμογές χαοτικών συστημάτων.

Πλήρες Βιογραφικό Υπόμνημα: BIOGR_Kalomiros_2017