Επικοινωνία

email: ikalom@teicm.gr

τηλέφωνο γραφείου: 2321049371

τηλέφωνο Γραμματείας Τμήματος: 2321049341