Δημοσιεύσεις

Ο κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων του Ιωάννη Καλόμοιρου μπορεί να βρεθεί εδώ (12 Ιανουαρίου 2018)

Ένα επιστημονικό προφίλ δημοσιεύεται εδώ (ResearchGate)