ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΔΕΜΛΗΣ

 

M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός

 

 Εργαστηριακός Συνεργάτης

 

 

 

1) Βιογραφικό

2) Δημοσιεύσεις

3) Mαθήματα

4) Πτυχιακές Εργασίες

 

    E-mail:  johnmademlis@teiser.gr

     

Γνωστικά αντικείμενα:

  • Αρχιτεκτονική Η/Υ

  • Ψηφιακά Συστήματα

  • Αναλογικά Ηλεκτρονικά

  • Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με VHDL

  • Μικροελεγκτές και μικροεπεξεργαστές

  • Δίκτυα υπολογιστών