Δρ. Αθανάσιος Απ. Νικολαΐδης

 

Δρ. Αθανάσιος Απ. Νικολαΐδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επιστροφή

 
Ο Δρ. Αθανάσιος Νικολαΐδης γεννήθηκε στις Σέρρες το Μάιο του 1973. Το 1996 έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με βαθμό "Άριστα"  από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2001 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναγορεύτηκε Διδάκτορας Πληροφορικής (με βαθμό "Άριστα"). Η διδακτορική του διατριβή εστιάστηκε στην ανάπτυξη τεχνικών προστασίας πληροφορίας εικόνας.

Από το 1996 έως το 2002, εργάστηκε στο Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. ως ερευνητής ενώ παράλληλα επικουρούσε στη διδασκαλία μαθημάτων του Τομέα Ψηφιακών Συστημάτων.  Από το 2002 έως το 2003, υπηρέτησε στο Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής του Ελληνικού Στρατού.

Το 2004 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων διδάσκει τα μαθήματα: Συστήματα Πολυμέσων, Λειτουργικά Συστήματα Ι και Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη εύρωστων τεχνικών υδατοσήμανσης βασισμένων σε περιοχές εικόνων με σκοπό την προστασία και πιστοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας, η ανάλυση και σύγκριση απόδοσης μεθόδων υδατοσήμανσης βασισμένων σε χαοτικές ακολουθίες, η σχεδίαση βέλτιστων ανιχνευτών για υδατοσήμανση σε πεδία μετασχηματισμών εικόνας, η μελέτη σεναρίων για εφαρμογές υδατοσήμανσης και η ανάπτυξη τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών προσώπου με εφαρμογή στην αναγνώριση προσώπου. Σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές, έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Ο Δρ. Αθανάσιος Νικολαΐδης είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE).