Δρ. Αναστάσιος Δ. Παπατσώρης
   
         

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΜΤΕΕ, ΜΙΕΕΕ

   
Καθηγητής
     
Βιογραφικό
Τηλ: +30 23210 49345
Δημοσιεύσεις
Κιν : -
Fax: +30 23210-49345
Ερευνητικά Προγράμματα
Ηλ. ταχ: adp@ihu.gr  
Χρήσιμες Συνδέσεις
     
Νέα
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα & γνωστικό αντικείμενο
 
Φυσική Ι
  • Επικοινωνίες
 
Επικοινωνίες ΙΙ
  • Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
Κινητές Επικοινωνίες
  • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 
  • Οικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Τεχνολογιών
  • Δίκαιο Πληροφορικής & Επικοινωνιών
English version