Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις

Ετεροαναφορές

 

 

 

 

Αλεξανδράκης Αλέξανδρος

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών / Σχολή Ν.Ο.Ε του Α.Π.Θ. 
  • Διδακτορικό Δίπλωμα DR.RER.POL TECHNISHE HOCHSCHULE DARMSTADT

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τηλ: 23210-49130
Κιν : -
Fax : -
Ηλ. ταχ: alex@teiser.gr

 

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Οικονομική