Δρ. Μιχάλης Αθανασίου    
        Φυσικός
Εργαστηριακός Συνεργάτης
   
 
Βιογραφικό
E-mail: athanasiou@teiser.gr
Δημοσιεύσεις
Τηλ.: -
Fax: -
Ερευνητικά Προγράμματα
Συγγράφικο Εργο
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
  • Ανάλυση χρονοσειρών
 
  • Δυναμικά συστήματα - Χάος
       
  • Επεξεργασία ψηφιακού σήματος
   
 
  • Διαστημική Φυσική
           
  • Σεισμοί και Ιονόσφαιρα
           
  • Αναγνώριση φωνής
           
  • Ταλαντώσεις μηχανικών συστημάτων
           
  • Προσδιορισμός ελαστικοπλαστικών ιδιοτήτων υλικών