Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,
Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΔρ. Ιωάννης Βουρβουλάκης
Επίκουρος Καθηγητής

   
  Δρ. Ιωάννης Βουρβουλάκης
   

Ο Ιωάννης Βουρβουλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.