Αλκιβιάδης Τσιμπίρης

 Θέση:

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ),

62124 Σέρρες, Ελλάδα

Ιστοσελίδα:  http://teachers.ihu.gr/tsimpiris 

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνο: +30 23210 49340

Ο Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης του Βασιλείου γεννήθηκε στις Σέρρες και τον Ιούνιο του 2012 ολοκλήρωσε τη δεύτερη διδακτορική του διατριβή στο Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ με θέμα  :“Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Χρονοσειρών: επιλογή χαρακτηριστικών και κατηγοριοποίηση”.

Το 1997 ολοκλήρωσε την πρώτη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Τομέας Φυσικοχημείας Τμήμα Χημείας με Τίτλο :“Μελέτη Διαμορφωτικού Χώρου Εύκαμπτων Μορίων με χρήση Μοριακής Μηχανικής /Δυναμικής και Κβαντικής Χημείας”. 

το 1990 έλαβε το Πτυχίο  Φυσικής από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Από τον Δεκέμβριο του 2017 είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με Γνωστικό Αντικείμενο την "Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση" και εκτελεί διδακτικό έργο σε συναφή Προπτυχιακά μαθήματα  και στο Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ.

Από Το 1990 έως σήμερα έχει συνεχή Εκπαιδευτική και Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Πληροφορικής, Βάσεων Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης από βάσεις μεγάλου όγκου δεδομένων (BIG DATA) και συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών έργων σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (όπως τα  έργα "Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα", "Βιοταυτότητα", "Αριστεία ΙΙ", GRE-TASTE).

Από το 2000  έως τον Νοέμβριο του 2017, εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ καθώς και για την περίοδο 2000-2003 και στο Τμήμα Γεωπληροφορικής Και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών,  παρέχοντας διδακτικό και ερευνητικό έργο στις Βάσεις Δεδομένων. Από τον Οκτώβριο του 2016  έως τον Ιούνιο του 2016, συμμετείχε ως εισηγητής στα προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Από τον Φεβρουάριο του 2007 έως το Μάρτιο 2009 διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης σε Θέματα Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης στον Δήμο  Σερρών. Έχει συντάξει, καταθέσει και ολοκληρώσει, προτάσεις χρηματοδότησης για θέματα του Δήμου Σερρών στα πλαίσια των δράσεων της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και της «Ψηφιακής Σύγκλισης» που εγκρίθηκαν επιτυχώς, χρηματοδοτήθηκαν και ολοκληρώθηκαν. 

Έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη καινοτόμων Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων κυρίως Πολυμεσικών και Βιντεοβάσεων Δεδομένων. Ένα μεγάλης σημασίας και εμβέλειας έργο (επιστημονικός υπέυθυνος), ήταν η ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων και  λογισμικού για την οργάνωση, αποθήκευση και αναδιανομή του ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθηνας2004 στους Αθλητές του Ολυμπιακού Χωριού. Την ίδια περίοδο έγινε συστηματική χρήση των καινοτόμων εφαρμογών  (βασικό ρόλο στην ομάδα ανάπτυξης του SportScout), από τους αθλητές και προπονητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται επαγγελματικά  σχεδόν από όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χάντμπολ κά, της Ελλάδος καθώς και αρκετές του εξωτερικού.

Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και γνώσης από βάσεις δεδομένων χρονοσειρών, (συσταδοποίηση, κανόνες συσχέτισης, κατηγοριοποίηση), η ανάπτυξη τεχνικών και εφαρμογών ανακάλυψης γνώσης από δεδομένα βίντεο (βιντεοπεριλήψεις, περιγραφή βάση περιεχομένου)  και δεδομένα EEG (επιλογή χαρακτηριστικών ως βιοδείκτες, κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση βάση χαρακτηριστικών), Data Analytics, Deep Learning,  σχεδιασμός και ανάπτυξη online εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές, έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Συμμετέχει σε μια ερευνητική ομάδα που ασχολείται με την Ανάλυση Χρονοσειρών και ιδιαίτερα στην ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (ΗΕΓ).  http://eeganalysis.web.auth.gr.  Συμμετέχει στην ομάδα που έχει αναπτύξει το ανοιχτής πρόσβασης πακέτο προγραμμάτων σε matlab με τίτλο "Μέτρα για την Ανάλυσης Χρονοσειρών (Measures of Analysis of Time Series, MATS)".  http://eeganalysis.web.auth.gr.

Είναι ενεργό μέλος του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Πληροφορικής it-lab.teicm.gr του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων ασχολείται με τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, την ανακάλυψη κρυφών προτύπων κανόνων και συσχετίσεων (data analytics) π.χ. τάσεις της αγοράς, επιχειρηματική ευφυΐα, συμπεριφορά χρήστη ιστοσελίδων κ.α. Το Εργαστήριο it-lab  αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την οργάνωση online σεμιναρίων και μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, σε τεχνολογικά προϊόντα αιχμής.