Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Τελευταία ανανέωση στις:
1-4-2023 23:01

Βιογραφικό

Γενικές πληροφορίες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Classic and Intelligent Control Theory

Robotics

Machine Learning

Σύντομο βιογραφικό

Πτυχίο

1997 - Τμήμα Μαθηματικών της σχολής θετικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Διδακτορικό

2005 - Τμήμα Μαθηματικών της σχολής θετικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Α.Ι.Γ. Βαρδουλάκη με θέμα: «ΑΛΓΕΒΡΟ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Μεταδιδακτορική έρευνα

[1] 1/1/2010 - 31/12/2010

Υπότροφος αριστείας στα πλαίσια του προγράμματος «Υποτροφίες Αριστείας 2010» της Επιτροπής Ερευνών. Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε τίτλο "Γραμμικοποιήσεις πολυωνυμικών πινάκων και εφαρμογές στην θεωρία Αυτομάτου Ελέγχου"

 

Επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχα

[1] 3/11/1999-2/11/2001.
Συνεργασία με το ίδρυμα UTIA στην Πράγα με θέμα «Ανάπτυξη αλγορίθμων και δημιουργία ενός web-based έμπειρου συστήματος για ανάλυση και σύνθεση γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ.

[2] 1/4/2000-31/12/2000.
Συμμετοχή ως ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα ΓΑΛΗΝΟΣ (GALENOS - Generic advanced low-cost trans-European network over satellite). Το πρόγραμμα περιεχόταν στο πλαίσιο TEN-Telecom της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του προγράμματος ήταν η μελέτη και υλοποίηση ενός δικτύου μέσω δορυφόρων αφιερωμένο σε εφαρμογές τηλεϊατρικής πραγματικού χρόνου. Συνολικά 14 τερματικές επαφές εγκαταστάθηκαν σε έξι χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία και Τυνησία), συνδέοντας 15 διαφορετικά νοσοκομεία. Η επιτυχία του προγράμματος περιγράφτηκε σε 9 συνέδρια και εκδηλώσεις όπως η CEBIT, η SATEXPO, η MEDICA κλπ.

[3] 6/11/2000-13/3/2002.
Προγραμματιστής/ερευνητής στο πρόγραμμα με τίτλο «Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για βιομηχανικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές αυτόματου ελέγχου».

[4] 10/4/2004-10/9/2005.
Συνεργασία με το ίδρυμα UTIA στην Πράγα με θέμα «Ανάλυση και σύνθεση ψηφιακών φίλτρων διακριτού χρόνου στις τηλεπικοινωνίες με τη βοήθεια Η/Υ μέσω σύγχρονων πολυωνυμικών μεθόδων».

[5] 1/4/2007–31/3/2008 .
Συμμετέχω σαν προγραμματιστής και ερευνητής στην ανάπτυξη ενός πακέτου εφαρμογών σχετικών με την Θεωρία Αυτομάτου Ελέγχου για την MATHEMATICA, σε συνεργασία με την Wolfram Research και πιο συγκεκριμένα με τον Igor Bakshee, κύριο προγραμματιστή του πακέτου «Control System Professional». Το πακέτο αναφέρεται στα

[6] 6/2009

Συμμετείχα στο πρόγραμμα με τίτλο «Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων ακαδημαϊκής κοινότητας» σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Στα πλαίσια αυτού του πρώτου μέρους του έργου συγκρίθηκαν διάφορες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, μια από τις οποίες θα επιλεχθεί από το ΕΔΕΤ ως κατάλληλη για χρήση στα συλλογικά όργανα των πανεπιστημίων που εξυπηρετεί. Στο δεύτερο μέρος υλοποιήθηκε μια εφαρμογή που επιτρέπει την ταυτοποίηση χρηστών μέσω Shibboleth και την είσοδό τους στο σύστημα τηλεδιάσκεψης της Vidyo. Το τελικό παραδοτέο του έργου φαίνεται στο epresence.

[7] 1/1/2010 -31/12/2010

Μεταδιδακτορικό στο τμήμα Μαθηματικών Θεσ/νίκης, με υποτροφία αριστείας μεταδιδακτορικού από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

[8] 1/5/2013 - 31/8/2015

Ερευνητής σε πρόγραμμα Αρχιμήδης του τμήματος πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο "Αριθμητικές και Συμβολικές Πολυωνυμικές Μέθοδοι για τη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων".

[9] 03/10/2012 – 30/11/2012,
02/09/2013 – 29/11/2013,
01/04/2014 – 30/04/2014, Εθνικό δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Συμμετοχή στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Υπηρεσίες εξασφάλισης της βιωσιμότητας, βελτιστοποίησης/αναβάθμισης/διαλειτουργικότητας και ευρείας χρήσης των προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα» της πράξης «Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα» με κωδικό MIS 296113, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που εντάχθηκε με την 152.832/ΨΣ5952-Α2/22.7.2010 απόφαση ένταξης.

[10] 03/02/2014 – 28/02/2014, Εθνικό δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Συμμετοχή στη δραστηριότητα SA1, αντικείμενο εργασίας T3: «The Greening of Services», στο πλαίσιο του Έργου «GN3plus-Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

[11] 13/02/2015 – 27/02/2015, Εθνικό δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Συμμετοχή στο Παραδοτέο «Π7.2 Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών», στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Υπηρεσίες εξασφάλισης της βιωσιμότητας, βελτιστοποίησης/αναβάθμισης/ διαλειτουργικότητας και ευρείας χρήσης των προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα» της πράξης «Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα» με κωδικό MIS 296113, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που εντάχθηκε με την 152.832/ΨΣ5952-Α2/22.7.2010 απόφαση ένταξης.

[12] 01/07/2015 – 30/09/2015, Εθνικό δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Συμμετοχή στο Παραδοτέο «Π7.1 Ανάπτυξη περιβάλλοντος on-line μαθημάτων για τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΔΕΤ», στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Υπηρεσίες εξασφάλισης της βιωσιμότητας, βελτιστοποίησης/αναβάθμισης/ διαλειτουργικότητας και ευρείας χρήσης των προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα» της πράξης «Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα» με κωδικό MIS 296113, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που εντάχθηκε με την 152.832/ΨΣ5952-Α2/22.7.2010 απόφαση ένταξης.

[13] 01/02/2016 – 29/02/2016, Εθνικό δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Συμμετοχή στη δραστηριότητα ΝΑ3, αντικείμενο εργασίας "T3: The GÉANT Green Team" στο πλαίσιο του έργου «GN4-1 GÉANT Research and Education Networking», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.01/07/2015 – 30/09/2015, Εθνικό δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

[14] 11/09/2017 – 31/01/2021, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Επιστημονικώς υπεύθυνος, Ερευνητής, στο εσωτερικό ερευνητικό της επιτροπής ερευνών με τίτλο «Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την βελτιστοποίηση προβλημάτων ανάθεσης ιδιοτιμών».

[15] 05/11/2020 – 31/03/2021, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Επιστημονικώς υπεύθυνος, Ερευνητής, στο έργο με τίτλο Κουπόνι Καινοτομίας της επιχείρησης Depia Automations. Στα πλαίσια του ερευνητικού έγινε ένας ολοκληρωμένος πιλότος Digital Twin μιας γραμμής παραγωγής σε συνεργασία με την εταιρεία Depia Automations.

[16] 01/01/2020 – 30/12/2022, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Ερευνητής, στο έργο με τίτλο “Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium – REDACt” το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-20

[17] 09/10/2021 – 09/10/2023, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Επιστημονικώς υπεύθυνος, Ερευνητής, στο έργο με τίτλο “Predictive Maintenance 4.0” το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας


Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές :

[1] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, DFT calculation of the generalized and drazin inverse of a polynomial matrix, Applied Mathematics and Computation, 143 (2003), pp 501-521. (PDF)

[2] S. Vologiannidis and N. P. Karampetakis, Inverses of Multivariable Polynomial Matrices by Discrete Fourier Transform, Multidimensional Systems and Signal Processing, 15 (4): 341-361, October 2004. (PDF)

[3] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, Infinite elementary divisor structure-preserving transformations for polynomial matrices, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2003, Vol. 13, No 4, pp 493-503. (PDF)

[4] N. P. Karampetakis S. Vologiannidis and A.I.G. Vardulakis, A new notion of equivalence for discrete time AR representations, International Journal of Control, 15 April 2004, Vol. 77, No. 6, pp 584-597. (PDF)

[5] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, A new family of companion forms of polynomial matrices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2004, Vol. 11, pp 78-87. (PDF)

[6] E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis and S. Vologiannidis, Numerical Computation of Minimal Polynomial Bases: A Generalized Resultant Approach, Linear Algebra and its Applications, Volume 405, 1 August 2005, Pages 264-278. (PDF)

[7] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, Linearizations of polynomial matrices with symmetries and their applications, Electronic Journal of Linear Algebra, volume 15 (2006), pages 107-114. (PDF)

[8] N. Karampetakis, E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis, S. Vologiannidis, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, Springer, 2009, ISBN: 978-3-642-04771-8.

[9] N.P. Karampetakis, S. Vologiannidis, On the fundamental matrix of the inverse of a polynomial matrix and applications to ARMA representations, Linear Algebra and its Applications, Volume 431, Issue 11, 1 November 2009, pages 2261-2276. (PDF)

[10] S. Vologiannidis, E.N. Antoniou, A permuted factors approach for the linearization of polynomial matrices, Mathematics of Control, Signals, and Systems, March 2011 (PDF).

[11] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, On the characterization and parametrization of strong linearizations of polynomial matrices, Electronic Journal of Linear Algebra, volume 31 (2016), pages 610-619. (PDF).

[12] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, On the reduction of 2-D polynomial systems into first order equivalent models, Multidimensional Systems and Signal Processing, May 2019, 1-20 (DOI).

[13] Polychronis Charitidis, Stavros Doropoulos, Stavros Vologiannidis, Ioannis Papastergiou, Sophia Karakeva, Towards countering hate speech against journalists on social media, Online Social Networks and Media, May 2020, Volume 17 (Arxiv).

[14] Georgios Karalekas, Stavros Vologiannidis and John Kalomiros, EUROPA: A Case Study for Teaching Sensors, Data Acquisition and Robotics via a ROS-Based Educational Robot, Sensors 2020, 20(9), 2469 (DOI).

[15] Stavros Vologiannidis and Efstathios Antoniou, On the reduction of repetitive processes into singular and non-singular Roesser models, Multidimensional Systems and Signal Processing, (2021), 1-14 (DOI)

[16] S. Vologiannidis, E.N. Antoniou, N. Karampetakis, A.I.G. Vardulakis, Polynomial matrix equivalences: system transformations and structural invariants, IMA Journal of Mathematical Control and Information (2021) 38, 54-73. (PDF).

[17] Polychronis Charitidis, Sotirios Moschos, Archontis Pipertzis, Ioakeim James Theologou, Michael Michailidis, Stavros Doropoulos, Christos Diou and Stavros Vologiannidis StreetScouting: A Deep Learning Platform for Automatic Detection and Geotagging of Urban Features from Street-Level Images, Applied Sciences, Vol 13, Issue 1, 2023 (PDF).

[18] Georgios Karalekas, John Kalomiros, Stavros Vologiannidis, Teaching Machine Learning in K-12 using Robotics , Education Sciences, 2023, 13(1) (PDF).

[19] Sotirios Moschos, Polychronis Charitidis, Stavros Doropoulos, Anastasios Avramis, Stavros Vologiannidis, StreetScouting dataset: A Street-Level Image dataset for finetuning and applying custom object detectors for urban feature detection, Data in Brief, Volume 48, 2023, 109042, ISSN 2352-3409, DOI.

[20] E. Antoniou, I. Kafetzis, and S. Vologiannidis, A Review of Linearization Methods for Polynomial Matrices and their Applications, Analysis, Geometry, Nonlinear Optimization and Applications, Volume 9. in Series on Computers and Operations Research, 2023, DOI.

[21] Karapalidou, E.; Alexandris, N.; Antoniou, E.; Vologiannidis, S.; Kalomiros, J.; Varsamis, D., Implementation of a Sequence-to-Sequence Stacked Sparse Long Short-Term Memory Autoencoder for Anomaly Detection on Multivariate Timeseries Data of Industrial Blower Ball Bearing Units, Sensors 2023, 23, 6502. https://doi.org/10.3390/s23146502

[22] J. Kalomiros, J. Vourvoulakis and S. Vologiannidis, A hardware accelerator for the Semi-Global matching stereo algorithm, ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems, Volume 17, Issue 1, Article No.: 5, 2024, pp 1–25, PDF

Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές :

[1] N. P. Karampetakis, S. Vologiannidis and A.I. Vardulakis, Notions of equivalence for discrete time AR-representations, 15th IFAC World Congress 2002, Barcelona.

[2] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, Infinite elementary divisor structure-preserving transformations for polynomial matrices, 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, Poland, 2-5 September, 2002.

[3] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, DFT calculation of the generalized and drazin inverse of a polynomial matrix, IEEE Conference on Computer Aided Control System Design CACSD’02, Glasgow, Scotland, 18-20 September 2002.

[4] A.I. Vardulakis, N. P. Karampetakis, E. Antoniou, P. Tzekis and S. Vologiannidis, 2003, A descriptor systems package for Mathematica, 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'03), Rhodes, Greece.

[5] S. Vologiannidis and N. P. Karampetakis, Inverses of Multivariable Polynomial Matrices by Discrete Fourier Transforms, European Control Conference 2003, Cambridge, 1-4 September 2003, U.K.

[6] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, On the Laurent series expansion of the resolvent of a polynomial matrix and applications, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey.

[7] E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis and S. Vologiannidis, On the Computation of Minimal Polynomial Bases, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey.

[8] Petr Kujan, Martin Hromcik, Michael Sebek, N.P. Karampetakis, E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, Effective computations with 2-variable polynomial matrices in Mathematica, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey.

[9] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, N. Karampetakis, Linearizations of polynomial matrices with symmetries and their applications, Proc. of the Joint 2005 International Symposium on Intelligent Control & 13th Mediterranean Conference on Control and Automation (2005 ISIC-MED), June 2005, Limassol, Cyprus.

[10] Antonis Vardulakis, Nikos Karampetakis, Efstathios Antoniou, Stavros Vologiannidis, A Mathematica-based Package for Descriptor Systems, 9th IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, September 3-5, 2008, San Antonio, Texas (USA).

[11] N. Karampetakis, E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis, S. Vologiannidis, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Eurocast 2009 Workshop on Intelligent Information Processing, 15/2/2009 – 20/2/2009, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.

[12] S. Vologiannidis, E.N. Antoniou, M. Kasidiaris, Ζero coprime equivalent matrix pencils of a 2 - D polynomial matrix, 7th Workshop on Multidimensional Systems (nDS 11), Poitiers, France, 2011.

[13] A. Vardulakis, N. Karampetakis, E. Antoniou, S. Vologiannidis,Notions of equivalence for linear multivariable systems, 21st Mediterranean Conference on Control and Automation, Chania, Greece, 2013

[14] P. Tzekis , E. Antoniou, S. Vologiannidis, Computation of the general solution of a multivariate polynomial matrix Diophantine equation, 21st Mediterranean Conference on Control and Automation, Chania, Greece, 2013

[15] Grigorios Tsoumakas, Apostolos Papadopoulos, Weining Qian, Stavros Vologiannidis, Alexander D’yakonov, Antti Puurula, Jesse Read, Jan Švec, Stanislav Semenov,WISE 2014 Challenge: Multi-label Classification of Print Media Articles to Topics, Web Information Systems Engineering – WISE 2014, Thessaloniki, Greece, 2014

[16] E. Antoniou, S. Vologiannidis, On the parametrization of linearizations of polynomial matrices, 22nd Mediterranean Conference on Control & Automation, Palermo, Italy, 2014

[17] S. Vologiannidis, E. Antoniou, A new approach on the linearization of 2-D polynomial matrices, 2019 - 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, Paris, France, 2019

[18] Georgios Karalekas, S. Vologiannidis, J. Kalomoiros, EUROPA - A ROS-based Open Platform for Educational Robotics, 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France

[19] Eleni Partalidou, Eleftherios Spyromitros-Xioufis, Stavros Doropoulos, Stavros Vologiannidis, Konstantinos I. Diamantaras, Design and implementation of an open source Greek POS Tagger and Entity Recognizer using spaCy, IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, October 14--17, 2019, Thessaloniki, Greece

[20] Christina Tzogka, Fotini Koidaki, Stavros Doropoulos, Ioannis Papastergiou, Efthymios Agrafiotis, Katerina Tiktopoulou and Stavros Vologiannidis, OCR Workflow: Facing Printed Texts of Ancient, Medieval and Modern Greek Literature, QURATOR 2021 – Conference on Digital Curation Technologies

[21] John Kalomiros, John Vourvoulakis and Stavros Vologiannidis, A Workflow for Designing Video Processing Pipelines with PYNQ, IDAACS 2021, Cracow, Poland, September 22-25, 2021

[22] N. Passalis, M. Tzelepi, P. Charitidis, S. Doropoulos, S. Vologiannidis and A. Tefas, Deep Video Stream Information Analysis and Retrieval: Challenges and Opportunities, 5th IEEE International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (IEEE-MIPR 2022)

[23] John Kalomiros, John Vourvoulakis and Stavros Vologiannidis, A testbench for stereo-processing acceleration based on PYNQ and the StereoPi, IEEE IDAACS 2023, 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 7-9 September, 2023, Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Dortmund, Germany

[24] Elisavet Karapalidou, Agisilaos Efraimidis, Stavros Vologiannidis, Efstathios Antoniou, Modeling the Health Status of a Ball Bearing for Predictive Maintenance Purposes, 9th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, July, 2023, Rome, Italy

[25] J. Kalomiros, J. Vourvoulakis and S. Vologiannidis, A testbench for stereo processing acceleration, based on PYNQ and the StereoPi, 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (2023), 7-9 September 2023, Dortmund, Germany.

[26] John Kalomiros, John Vourvoulakis, and Stavros Vologiannidis, A Hardware Accelerator for the Semi-Global Matching Stereo Algorithm, 33rd International Conference on Field-Programmable Logic and Applications, GOTHENBURG, SWEDEN, September 2023.

Σύνολο ετεροαναφορών > 250, Scopus H-index=9

Σχετικά link

ImageΟι προσωπικές μου σελίδες στο τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ.
anadrasis.math.auth.gr

ImageΤο βιογραφικό μου σε μορφή pdf
Απαιτείται o Acrobat Reader ή κάποιος άλλος pdf reader

ImageTo site του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Εφαρμοσμένης Πληροφορικής"

ImageTo site του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Ρομποτικής"

Ανακοινώσεις

Διάφορα

ImageΛίστα δημοσιεύσεών μου σε περιοδικά. www.ams.org.
Απαιτείται να έχετε εσείς ή το ίδρυμά σας κωδικό στην Αμερικανική Μαθηματική Εταιρεία.

ImageΑποτελέσματα από το scholar.google.com σχετικά με τις δημοσιεύσεις μου.

ImageΑποτελέσματα από το Scopus σχετικά με τις δημοσιεύσεις μου.

ImageΤο προφίλ μου στο ResearchGate

ImageΤο προφίλ μου στο LinkedIn