Δημοσιεύσεις

Σύνδεση με Google Scholar

Scopus – Results: AU-ID(“Anastassiu, Hristos T.” 7003629437)

Research Gate

Το όνομα του Χρήστου Αναστασίου συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο:

Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”.PLoS Biol 18(10): e3000918.  https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918 ,

όπου είναι καταχωρισμένο το ανώτατο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως ανά ειδικότητα, με κριτήριο την απήχησή τους στην επιστημονική κοινότητα.

Η διάκριση αυτή συνεχίζεται για τα έτη 2021, 2022:

ELSEVIER 2022- 10 Μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου στους κορυφαίους ερευνητές του κόσμου – Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙΠΑΕ (ihu.gr)

IHU Academics rank in world top 2% of cited published scientists! – Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙΠΑΕ

ΒΙΒΛΙΑ

 1. H. T. Anastassiu (ed.), Numerical and Analytical Methods in Electromagnetics, Printed Edition of the Special Issue Published in Applied Science, MDPI, Basel, Switzerland, 2021.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. H. T. Anastassiu, A. G. Papayannakis and E. E. Kriezis, “Determination of the Electromagnetic Field in Curved Dielectric Waveguides with Elliptical Cross-Section”, International Journal of Optoelectronics, vol. 7, no. 5, Sept. – Oct. 1992, pp. 599-606.
 2. J. L. Volakis, Y. C. Lin and H. T. Anastassiu, “TE Characterization of Resistive Strip Gratings on a Dielectric Slab Using a Single Edge-Mode Expansion”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 42, no. 2, Feb. 1994, pp. 205-212.
 3. D.C. Ross, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “Hybrid Finite Element-Modal Analysis of Jet Engine Inlet Scattering”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 43, no. 3, March 1995, pp. 277-285.
 4. H. T. Anastassiu and P. H. Pathak, “High Frequency Analysis of Gaussian Beam Scattering by a Two-Dimensional Parabolic Contour of Finite Width”, Radio Science, vol. 30, no. 3, May / June 1995, pp. 493-503.
 5. H. T. Anastassiu, J. L. Volakis and D. C. Ross, “The Mode Matching Technique for Electromagnetic Scattering by Cylindrical Waveguides with Canonical Terminations”, J. of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 9, no. 11/12, Nov. / Dec. 1995, pp. 1363-1391.
 6. D. C. Ross, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “Overlapping Modal and Geometric Symmetries for Computing Jet Engine Inlet Scattering”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 43, no. 10, Oct. 1995, pp. 1159-1163.
 7. H. T. Anastassiu, J. L. Volakis, D. C. Ross and D. Andersh, “Electromagnetic Scattering from Simple Jet Engine Models”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 44, no. 3, March 1996, pp. 420-421.
 8. D. C. Ross, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “Efficient Computation of Radar Scattering Modulation from Jet Engines”, Radio Science, vol. 31, no. 4, July / Aug. 1996, pp. 991-997.
 9. D. C. Ross, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “Three Dimensional, Edge Based, Finite Element Analysis for Discrete Bodies of Revolution”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 45, no. 7, July 1997, pp. 1160-1165.
 10. H. T. Anastassiu, M. Smelianskyi, S. Bindiganavale and J. L. Volakis, “Scattering from Relatively Flat Surfaces Using the Adaptive Integral Method”, Radio Science, vol. 33, no. 1, Jan./ Feb. 1998, pp. 7-16.
 11. H. T. Anastassiu, J. L. Volakis and D. Filipovic, “Integral Equation Modeling of Cylindrically Periodic Scatterers in the Interior of a Cylindrical Waveguide”, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, vol. 46, no. 11, Nov. 1998, pp. 1713-1720.
 12. S. S. Bindiganavale, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “Scattering from Planar Structures Containing Small Features Using the Adaptive Integral Method (AIM)”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 46, no. 12, Dec. 1998, pp. 1867-1878.
 13. H. T. Anastassiu, D. I. Kaklamani, D. P. Economou and O. Breinbjerg, “Electromagnetic Scattering Analysis of Coated Conductors with Edges Using the Method of Auxiliary Sources (MAS) in Conjunction with the Standard Impedance Boundary Condition (SIBC)”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 50, no. 1, Jan. 2002, pp. 59-66.
 14. D. I. Kaklamani and H. T. Anastassiu, “Aspects of the Method of Auxiliary Sources (MAS) in Computational Electromagnetics”, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 44, no. 3, June 2002, pp. 48-64.
 15. P. E. Atlamazoglou, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Application of Literate Programming Principles for the Description of a Fortran 90 Extension to Quaternion Arithmetic”, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 43, no. 4, Aug. 2001, pp. 104-114.
 16. H. T. Anastassiu and P. H. Pathak, “Closed Form Solution for Three Dimensional Reflection of an Arbitrary Gaussian Beam by a Smooth Surface”, Radio Science, vol. 37, no. 2, doi: 10.1029/2001RS002472, March/April 2002, pp. 1.1-1.8.
 17. H. T. Anastassiu, P. E. Atlamazoglou and D. I. Kaklamani, “Application of Bicomplex (Quaternion) Algebra to Fundamental Electromagnetics: A Lower Order Alternative to the Helmholtz Equation”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 51, no. 8, Aug. 2003, pp. 2130-2136.
 18. A. H. Panaretos, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “A Note on the Poisson Summation Formula and its Application to Electromagnetic Problems Involving Cylindrical Coordinates”, Elektrik, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Special issue honoring L. B. Felsen,vol. 10, no. 2, 2002, pp. 377-384.
 19. H. T. Anastassiu, “A Closed Form, Physical Optics Expression for the Radar Cross Section of a Perfectly Conducting Flat Plate over a Dielectric Half Space”, Radio Science, vol. 38, no. 2, 1027, doi: 10.1029/2002RS002688, April 2003, pp. 10.1-10.13.
 20. H. T. Anastassiu, A. I. Kostaridis, C. G. Biniaris, and D. I. Kaklamani, “Analysis of Cylindrically Conformal Microstrip Patch Arrays via the Modified Method of Auxiliary Sources (MMAS)”, IEE Electronics Letters, vol. 38, no. 25, 5 Dec. 2002, pp. 1621-1622.
 21. F. Shubitidze, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “An Improved Accuracy Version of the Method of Auxiliary Sources for Computational Electromagnetics”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 52, no. 1, Jan. 2004, pp. 302-309.
 22. H. T. Anastassiu, “A Review of Electromagnetic Scattering Analysis for Inlets, Cavities and Open Ducts”, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 45, no. 6, Dec. 2003, pp. 27-40.
 23. A. I. Kostaridis, C. G. Biniaris, A. Marsh, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Integrating Antenna Modelling Codes in Web-Based Visualization Environments”, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 45, no. 4, Aug. 2003, pp. 11-18.
 24. H. T. Anastassiu, D. G. Lymperopoulos and D. I. Kaklamani, “Accuracy Analysis and Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering by a Circular Cylinder”, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 52, no. 6, June 2004, pp. 1541-1547.
 25. H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Error Estimation and Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) Applied to TE Scattering by a Perfectly Conducting Circular Cylinder”, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 18, no. 10, 2004, pp. 1283-1294.
 26. H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Error Estimation and Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering from a Dielectric Circular Cylinder”, Radio Science vol. 39, no. 5, RS5015, doi: 10.1029/2004RS003028, Oct. 2004.
 27. A. I. Karafotias, H. T. Anastassiu and K. S. Nikita, “Application of the Modified Method of Auxiliary Sources (MMAS) to the Analysis of Helical and Quadrifilar Antennas”, Electromagnetics, vol. 24, no 7, Oct. 2004, pp. 539-554.
 28. N. L. Tsitsas, E. G. Alivizatos, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering by an Infinite Cylinder under Oblique Incidence”, Electromagnetics, vol. 25, no. 1, Jan. 2005, pp. 39-54.
 29. H. T. Anastassiu, “Error Estimation of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering from an Impedance Circular Cylinder”, Progress in Electromagnetic Research (PIER), 52, 2005, pp. 109-128.
 30. G. K. Avdikos and H. T. Anastassiu, “Computational Cost Estimations and Comparisons for Three methods of Applied Electromagnetics (MoM, MAS, MMAS)”, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 47, no. 1, Feb. 2005, pp. 121-129.
 31. H. T. Anastassiu, A. T. Vouldis and G. K. Avdikos, “Optimization Schemes for the Method of Auxiliary Sources Applied to the Scattering from Circular-like Metallic and Dielectric Objects”, WSEAS Transactions on Communications, Issue 10, volume 4, Oct. 2005, pp. 1138-1145.
 32. G. K. Avdikos, H. T. Anastassiu and A. T. Vouldis, “Radar Cross Section (RCS) Computation of Impedance, Perturbed-Circular Cylinders Based on an Auxiliary Sources Model”, WSEAS Transactions on Communications, Issue 11, volume 4, Nov. 2005, pp. 1261-1267.
 33. H. T. Anastassiu, “Fast, Simple and Accurate Computation of the Currents on an Arbitrarily Large Circular Loop Antenna”, IEEE Trans. Antennas and Propagation, vol. 54, no. 3, Mar. 2006, pp. 860-866.
 34. N. L. Tsitsas, E. G. Alivizatos, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Oblique Incidence Scattering by an Infinite Dielectric Cylinder”, Archiv für Elektrotechnik (Electrical Engineering), 89, 2007, pp. 353-361, DOI 10.1007/s00202-006-0019-1,http://dx.doi.org/10.1007/s00202-006-0019-1.
 35. H. T. Anastassiu, “An Efficient Algorithm for the Input Susceptance of an Arbitrarily Large, Circular Loop Antenna”, IET (IEE) Electronics Letters, vol. 42, no. 16, 3 Aug. 2006, pp. 897-898.
 36. E. G. Papkelis, I. Psarros, C. Ouranos, C. G. Moschovitis, K. T. Karakatselos, E. Vagenas, H. T. Anastassiu and P. V. Frangos, “A Radio Coverage Prediction Model in Wireless Communication Systems, Based on Physical Optics and the Physical Theory of Diffraction”, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 49, no.2, April 2007, pp. 156-165.
 37. G. Fikioris, P.J. Papakanellos and H. T. Anastassiu, “On the Use of Nonsingular Kernels in Certain Integral Equations for Thin-Wire Circular-Loop Antennas”, IEEE Trans. Antennas and Propagation, vol. 56, no. 1, Jan. 2008, pp. 151-157, correction: IEEE Trans. Antennas and Propagation, vol. 58, no. 10, Oct. 2010, p. 3436.
 38. H. T. Anastassiu, G. K. Avdikos and A. T. Vouldis, “Efficient Preconditioning of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Cylindrical Scatterers of Quasi- Circular Cross-Section”, The Open Electrical & Electronic Engineering Journal, vol. 2, 2008, pp. 50-55, doi: 10.2174/1874129000802010050, http://www.bentham.org/open/toeej.
 39. E. G. Papkelis, H. T. Anastassiu and P. V. Frangos, “A time-efficient, near field scattering method applied to radio coverage simulation in urban micro-cellural environments”, IEEE Trans. Antennas and Propagation, vol. 56, no. 10, Oct. 2008, pp. 3359-3363.
 40. L. C. Tatalopoulos, A. I. Sotiropoulos, S. P. Skouris and H. T. Anastassiu, “Efficient, numerically robust characterization of a large, double-loop antenna array”, IET (IEE) Proc. Microw. Antennas Propagation, vol. 3, no. 3, Apr. 2009, pp. 436-442.
 41. C. C. Ioannidi and H. T. Anastassiu, “Circulant Adaptive Integral Method (CAIM) for electromagnetic scattering from large targets of arbitrary shape”, IEEE Trans. Magnetics, vol. 45, no. 3, Mar. 2009, pp. 1308-1311.
 42. C. G. Moschovitis, H. T. Anastassiu, and P.V. Frangos, “Calculation results of scattering of electromagnetic waves from a rectangular, perfectly conducting plate, using an extended, three-dimensional Stationary Phase Method which is based on Fresnel functions (SPM-F)”, Journal of Applied Electromagnetism, vol. 10, no. 2, Dec. 2008, pp. 68-77.
 43. C. G. Moschovitis, K. T. Karakatselos, E. G. Papkelis, H. T. Anastassiu, I. C. Ouranos and P. V. Frangos, “High Frequency Analytical Model for Scattering of Electromagnetic Waves from a Perfect Electric Conductor Plate using an Enhanced Stationary Phase Method Approximation”, IEEE Trans. Antennas and Propagation, vol. 58, no. 1, Jan. 2010, pp. 233-238.
 44. P. J. Papakanellos, N. L. Tsitsas and H. T. Anastassiu, “Efficient Modeling of Radiation and Scattering for a Large Array of Loops”, IEEE Trans. Antennas and Propagation, vol. 58, no. 3, Mar. 2010, pp. 999-1002.
 45. C.G. Moschovitis, H. T. Anastassiu, and P. V. Frangos, “Scattering of electromagnetic waves from a rectangular plate using an Extended Stationary Phase Method based on Fresnel functions (SPM-F)”, Progress in Electromagnetic Research (PIER), vol. 107, 2010, pp. 63-99.
 46. A. I. Sotiropoulos, I.-G. V. Plegas, S. Koulouridis and H. T. Anastassiu, “Scattering properties of Carbon Nanotube Arrays”, IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, vol. 54, no. 1, Feb. 2012, pp. 110-117.
 47. S. Vougioukas, H.T. Anastassiu, C. Regen and M. Zude,“Influence of foliage on radio path losses (PLs) for wirelesssensor network (WSN) planning in orchards’’, Bio Systems Engineering 114 (2013), pp.  454-465, http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.08.011.
 48. H. T. Anastassiu, S. Vougioukas, T. Fronimos, C. Regen, L. Petrou, M. Zude and J. Käthner, “A computational model for path loss in wireless sensor networks in orchard environments’’, Sensors, 14, doi: 10.3390/s140305118, March 11, 2014, pp. 5118-5135.
 49. B. Fromentin-Denozière, J. Simon, A. Tzoulis,  F. Weinmann, H. T. Anastassiu, D. Escot Bocanegra, D. Poyatos Martínez, R. Fernández Recio and Adam Zdunek, “A comparative study of miscellaneous methods applied to a benchmark, inlet scattering problem’’, IET Radar, Sonar & Navigation, doi: 10.1049/iet-rsn.2014.0200, pp. 1-13
 50. S. Tsitsos, A. Papatsoris, H. Anastassiu, D. Efstathiou, P. Kyriazidis and A.-M. Paschalidou,“ Miniaturisation of an enhanced performance dual-band microwave power divider“, Far East J. of Electronics and Communications, vol. 16, no. 1, 2016, pp. 167-188
 51. A. C. Politis and H. T. Anastassiu, “Performance Analysis of Resource Sharing During Downlink Multi-User Transmissions in CSMA/ECA Full Duplex WLANs”, Transport and Telecommunication, 2020, volume 21, no. 1, pp. 61–68, DOI 10.2478/ttj-2020-0005, Published Online: 2020-02-27
 52. V.G. Iatropoulos, M.-T. Anastasiadou and H. T. Anastassiu,“Electromagnetic Scattering from Surfaces with Curved Wedges Using the Method of Auxiliary Sources (MAS)”, Appl. Sci. 2020, 10(7), 2309; doi:10.3390/app10072309, 27 March 2020.
 53. A. Sotiropoulos, S. Koulouridis, A. Masouras, V. Kostopoulos and H. T. Anastassiu,“Carbon nanotubes films in glass fiber polymer matrix forming structures with high absorption and shielding performance in X-Band”, Composites Part B, 217 (2021) 108896, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.108896
 54. E. Papachristou and H. T. Anastassiu,“Application of 3D Virtual Prototyping Technology to the Integration of Wearable Antennas into Fashion Garments”, Technologies, 10, 62, 17 May 2022,  https://doi.org/10.3390/technologies10030062
 55. E. Mastorakis, P. J. Papakanellos, H. T. Anastassiu and N. L. Tsitsas,“Analysis of Electromagnetic Scattering from Large Arrays of Cylinders via a Hybrid of the Method of Auxiliary Sources (MAS) with the Fast Multipole Method (FMM)”, Mathematics, 10, 3211,5 Sept. 2022,  https://doi.org/10.3390/math10173211

ΑΡΘΡΑ/ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. H. T. Anastassiu and J. L. Volakis, “Comments on “A New Reciprocity Theorem”, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, vol. 45, no. 2, Feb. 1997, p. 313.
 2. H. T. Anastassiu, “Editorial: Special Issue “Numerical and Analytical Methods in Electromagnetics”, Appl. Sci. 2020, 10, 7242; doi:10.3390/app10207242, 16 Oct. 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. J. L. Volakis, Y. C. Lin and H. T. Anastassiu, “TE Characterization of Resistive Strip Gratings on a Dielectric Slab Using a Single Edge-Mode Expansion”, 1993 IEEE Antennas and Propagation International Symposium Digest, Ann Arbor MI, June 28 – July 2, 1993, pp. 90-93.
 2. H. T. Anastassiu and P. H. Pathak, “High Frequency Analysis of Gaussian Beam Scattering by a Parabolic Surface Containing an Edge”, 1993 IEEE Antennas and Propagation International Symposium Digest, Ann Arbor MI, June 28 – July 2, 1993, pp. 1718-1721.
 3. D.C. Ross, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “A Hybrid Finite Element-Modal Formulation for Inlet Scattering”, 1993 URSI Meeting Digest, Ann Arbor MI, June 28 – July 2, 1993, p. 194.
 4. H. T. Anastassiu and P. H. Pathak, “A Simple Gaussian Beam Analysis of the Fields Radiated by Two-Dimensional Parabolic Reflector Antennas Illuminated by a Feed Array”, 1993 URSI Meeting Digest, Ann Arbor, MI, June 28 – July 2, 1993, p. 203.
 5. D.C. Ross, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “Hybrid Finite Element – Modal Analysis of Jet Engine Inlet Scattering”, 10th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics (ACES) Conference Proceedings, Monterey CA, March 21-26, 1994, pp. 300-307.
 6. D.C. Ross, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “A Finite Element – Modal Technique for Scattering by Complex 3-D Cavity Terminations and Code Parallelization”, 1994 IEEE Antennas and Propagation International Symposium Digest, Seattle WA, June 19-24, 1994, pp. 1378-1381.
 7. H. T. Anastassiu and J. L. Volakis, “Electromagnetic Scattering from a Jet Engine Inlet Including a Compressor”, 1994 URSI Meeting Digest, Seattle WA, June 19-24, 1994, p. 139.
 8. D. C. Ross, J. L. Volakis, H. T. Anastassiu and D. Andersh, “Overlapping Modal and Geometric Symmetries for Computing Jet Engine Inlet Scattering”, 11th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics (ACES) Conference Proceedings, Monterey CA, March 20-25, 1995, pp. 1142-1149.
 9. H. T. Anastassiu and J. L.Volakis, “The Mode Matching Technique for Electromagnetic Scattering by Cylindrical Waveguides with Canonical Terminations”, 1995 IEEE Antennas and Propagation International Symposium Digest, Newport Beach CA, June 18-23, 1995, pp. 26-29.
 10. D. C. Ross, J. L. Volakis, and H. T. Anastassiu, “Overlapping Modal and Geometric Symmetries in Jet Engine Inlet Scattering and Modulation”, 1995 IEEE Antennas and Propagation International Symposium Digest, Newport Beach CA, June 18-23, 1995, pp. 30-33.
 11. H. T. Anastassiu, J. L. Volakis and D. C. Ross, “An AIM Based Analysis of Electromagnetic Scattering from Jet Engine Blades”, 1996 IEEE Antennas and Propagation International Symposium Digest, Baltimore MD, July 21-26, 1996, pp. 958-961.
 12. D. C. Ross, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “A Three Dimensional Edge-Based Finite Element Formulation for Discrete Bodies of Revolution”, 1996 URSI Meeting Digest, Baltimore MD, July 21-26, 1996, p. 57.
 13. H. T. Anastassiu, D. C. Ross and J. L. Volakis, “Jet Engine Scattering Using the Adaptive Integral Equation Method in Conjunction with High Frequency Methods”, Digest of the XXV General Assembly of the International Union of Radio Science, Lille, France, August 28 – September 5, 1996, p. 66.
 14. S. Bindiganavale, J. L. Volakis and H. T. Anastassiu, “Planar Structures Analysis with the Adaptive Integral Method (AIM)”, 13th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics (ACES) Conference Proceedings, Monterey CA, March 16-19, 1997, pp. 958-965.
 15. H. T. Anastassiu and J. L. Volakis, “An AIM Based Analysis of Scattering from Cylindrically Periodic Structures”, 1997 IEEE Antennas and Propagation International Symposium Digest, Montreal PQ, Canada, July 14-18, 1997, pp. 60-63.
 16. P. Shubitidze, D. I. Kaklamani and H. T. Anastassiu, “Modified Method of Auxiliary Sources Applied to the Analysis of Planar and Cylindrically Shaped Microstrip Antennas”, Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA99), Torino, Italy, September 13-17,1999, pp. 375-378.
 17. P. Shubitidze, D. I. Kaklamani, H. T. Anastassiu , D. P. Economou, D. Karkashadze , R. Zaridze, and N. K. Uzunoglu, “Application of the Method of Auxiliary Sources to Three Dimensional Open Structures”, Proceedings of the 15th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications (ICECOM ’99), Dubrovnik, Croatia, October 11-13, 1999.
 18. P. Shubitidze, D. I. Kaklamani and H. T. Anastassiu, “Analysis of Planar and Cylindrically Shaped Patch Antennas via a Novel Numerical Technique”, Proceedings of the 2nd Cost 260, Workshop on Smart Antenna Design and Technology, Aveiro, Portugal, November 3-5, 1999, pp. 39-44.
 19. P. Shubitidze, R. S. Zaridze, D. P. Economou, D. I. Kaklamani, H. T. Anastassiu and N. K. Uzunoglu, “Planar and Conformal Antennas for Mobile Communications”, Proceedings of COMCON 7, Seventh Annual International Conference on Advances in Communications and Control, Athens, Greece, June 28 – July 2, 1999, pp. 107-116.
 20. H. T. Anastassiu , V. V. Petrović, D. I. Kaklamani, and N. K. Uzunoglu, “Analysis of Electromagnetic Scattering from Jet Engine Inlets Using the Method of Auxiliary Sources (MAS)”, Proceedings of COMCON 7, Seventh Annual International Conference on Advances in Communications and Control, Athens, Greece, June 28 – July 2, 1999, pp. 217-226.
 21. D. I. Kaklamani, H.T. Anastassiu, P. Shubitidze, and D. P.Economou, “Analysis of Conformal Patch Arrays via a Modified Method of Auxiliary Sources (MMAS)”, Abstract book of the Millenium Conference on Antennas and Propagation, Davos, Switzerland, April 9-14, 2000, p. 292 (4 – page paper in CD).
 22. H. T. Anastassiu, D. I. Kaklamani, D. P. Economou and O. Breinbjerg, “Application of the Method of Auxiliary Sources (MAS) in Electromagnetic Scattering from Coated Conductors with Edges, Modeled by the Standard Impedance Boundary Condition (SIBC)”, Abstract book of the Millenium Conference on Antennas and Propagation, Davos, Switzerland, April 9-14, 2000, p. 430 (4 – page paper in CD).
 23. A Marsh, D. I. Kaklamani, H.T. Anastassiu, and P. Shubitidze, “The P(MMAS) Interactive Environment: An Internet Service Coupling Web Technology and HPCN to Analyze Conformal Microstrip Antennas”, Proceedings of MELECON 2000, 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, Cyprus, May 29-31, 2000, p. 411-414.
 24. H.T. Anastassiu, D. I. Kaklamani and N.K. Uzunoglu, “The Method of Auxiliary Sources (MAS) Applied to Radar Cross Section (RCS) Evaluation of Jet Engine Inlets”, 2000 USNC/URSI Meeting Digest, Salt Lake City, UT, July 16-21, 2000, p. 391.
 25. D. I. Kaklamani, H. T. Anastassiu and P. Shubitidze, “Recent Advances of the Method of Auxiliary Sources in Computational Electromagnetics”, Proceedings of the Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2000), Cambridge MA, July 5-14, 2000, p. 382.
 26. H.T. Anastassiu, D. I. Kaklamani and P. I. Atlamazoglou, “Application of Quaternions to the Analysis of Electromagnetic Propagation through Curved Waveguides”, Proceedings of the Second International Symposium of Trans Black Sea Region on Applied Electromagnetism, Xanthi, Greece, 27-29 June, 2000, p. 77.
 27. D. I. Kaklamani, C. G. Biniaris, A. I. Kostaridis and H. T. Anastassiu, “The Method of Auxiliary Sources in Antenna Modeling of Cylindrically Shaped Conformal Arrays”, Proceedings of the 2nd European Workshop on Conformal Antennas, The Hague, The Netherlands, April 24-25, 2001 (invited).
 28. A. I. Kostaridis, C. G. Biniaris, A. Marsh, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Advanced Visualization Techniques in Antenna Modelling Using VRML and Web Technology”, Proceedings of the 8th International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON 8), Grecotel Rithymna Beach, Crete, Greece, June 25-29, 2001, pp. 349-354 (invited).
 29. H. T. Anastassiu, P. I. Atlamazoglou and D. I. Kaklamani, “Maxwell’s Equations in Bicomplex (Quaternion) Form: an Alternative to the Helmholtz P.D.E.”, Proceedings of the VIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED 2001), L’viv, Ukraine, September 18-20, 2001, pp. 20-24.
 30. H. T. Anastassiu, A. I. Kostaridis, C. G. Biniaris and D. I. Kaklamani, “Reduced Complexity Analysis of Microstrip Patch Arrays, Conformally Mounted to a Cylindrical Conducting Surface”, Proceedings of the 2001 IEEE AP-S International Symposium and USNC/URSI National Radio Science Meeting, Boston MA, July 8-13, 2001, pp. II-346-349. (invited).
 31. H. T. Anastassiu, “Radar Cross Section of a Perfectly Conducting, Flat, Polygonal Plate over a Dielectric, Lossy Half Space: A Closed Form, Physical Optics Expression”, Proceedings of the International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET’02), Kiev, Ukraine, Sept. 10-13, 2002, pp. 505-507.
 32. H. T. Anastassiu, D. G. Lymperopoulos and D. I. Kaklamani, “Accuracy Analysis of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering by a Perfectly Conducting Cylinder”, 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), Istanbul, Turkey, May 11-16, 2003 (invited).
 33. C. G. Biniaris, A. I. Kostaridis, D. I. Kaklamani, I. S. Venieris and H. T. Anastassiu, “Mobile Agent Based Distributed Computations of Numerical Modeling Problems in EMC Applications”, 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), Istanbul, Turkey, May 11-16, 2003.
 34. H. T. Anastassiu, D.G. Lymperopoulos and D. I. Kaklamani, “Accuracy Analysis and Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) Applied to TE Scattering by a Perfectly Conducting Circular Cylinder”, Proceedings of the 17th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications (ICECom 2003), Dubrovnik, Croatia, October 1-3, 2003, pp. 411-414.
 35. H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Accuracy Analysis and Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering from an Impedance Circular Cylinder”, Proc. of the 6th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Tsepelovo, Greece, Sept. 18-21, 2003, pp. 25-33.
 36. H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Accuracy Analysis and Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering from a Dielectric Circular Cylinder”, Proc. of the 6th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Tsepelovo, Greece, Sept. 18-21, 2003, pp. 16-24.
 37. G. Avdikos, H. T. Anastassiu, D. I. Kaklamani and N. K. Uzunoglu, “Computational Complexity Analysis of MAS/MMAS and Comparison with MoM for Scattering and Radiation Problems”, Proc. of the 6th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Tsepelovo, Greece, Sept. 18-21, 2003, pp. 44-51.
 38. A. I. Karafotias, H. T. Anastassiu and K. S. Nikita, “Analysis of Helical and Quadrifilar Antennas via the Modified Method of Auxiliary Sources (MMAS)”, Proceedings of the 26th ESA Antenna Workshop on Satellite Antenna Modelling and Design Tools, Noordwijk, The Netherlands, Nov. 12-14, 2003, pp. 273-280.
 39. N. L. Tsitsas, E. G. Alivizatos, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Accuracy Analysis and Optimization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Oblique Incidence Scattering by a Perfectly Conducting, Infinite Circular Cylinder”, Proceedings of the 2004 URSI International Symposium on Electromagnetic Theory, Pisa, Italy, May 23-27, 2004, pp. 248-250.
 40. G. K. Avdikos and H. T. Anastassiu, “Computational Complexity of the Moment Method for Various Matrix Calculation Schemes”, Proceedings of the 2004 URSI-EMTS International Symposium on Electromagnetic Theory, Pisa, Italy, May 23-27, 2004, pp. 1137-1139.
 41. N. L. Tsitsas, E. G. Alivizatos, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “On the Analytic Inversion of the Method of Auxiliary Sources (MAS) Matrix in Case of Oblique Incidence Scattering by a Dielectric Cylinder”, Proceedings of the 10th Panhellenic Symposium on Mathematical Analysis, Athens, Greece, Sept. 30- Oct.2, 2004.
 42. N. L. Tsitsas, E. G. Alivizatos, H. T. Anastassiu and D. I. Kaklamani, “Accuracy of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering from a Two-Layer Dielectric Circular Cylinder”, Proceedings of the 2005 IEEE Antennas and Propagation International Conference, Washington DC, USA, July 3-8, 2005.
 43. H. T. Anastassiu, A. T. Vouldis and G. K. Avdikos, “Optimization Analysis for the Method of Auxiliary Sources Applied to the Scattering Problem for Dielectric Objects” Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Communications (ICCOM 2005), Vouliagmeni, Greece, July 11-16, 2005 (invited).
 44. G. K. Avdikos, H. T. Anastassiu, and A. T. Vouldis, “Electromagnetic Scattering Analysis and Radar Cross Section (RCS) Computation of Circular-like Impedance Objects Using the Method of Auxiliary Sources (MAS) in Conjunction with the Standard Impedance Boundary Condition (SIBC)”Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied Electromagnetics, Wireless and Optical Communications (ELECTROSCIENCE ’05), Corfu, Greece, August 17-19, 2005, pp. 52-58 (invited).
 45. A. T. Vouldis, G. K. Avdikosand H. T. Anastassiu, “Optimization Schemes for the Method of Auxiliary Sources Applied to the Analysis of Various Metallic Scatterers”, International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 05), Torino, Italy, Sept. 12-16, 2005, pp. 249-251.
 46. A. I. Karafotias, H. T. Anastassiu amd K. S. Nikita, “Analysis of the Interaction Between a Helical/Quadrifilar Antenna and a Layered Spherical Human Head Model”, EMC Europe Workshop 2005 on Electromagnetic Compatibility of Wireless Systems, Rome, Italy, Sept. 19-21, 2005.
 47. H. T. Anastassiu, “Input Susceptance of an Arbitrarily Large, Circular Loop Antenna”, EuCAP 2006, 1st European Conference on Antennas and Propagation, Nice, France, Nov. 6-10, 2006.
 48. G. K. Avdikos, T. Zervos, H. T. Anastassiu and N. K. Uzunoglu, “Efficient SIE/VIE Scattering Analysis of Ferroelectric Inhomogeneous Materials, with High Permittivity for Microwave Applications”, EuCAP 2006, 1st European Conference on Antennas and Propagation, Nice, France, Nov. 6-10, 2006.
 49. A. T. Vouldis, G. K. Avdikos and H. T. Anastassiu, “Preconditioning Techniques for the Method of Auxiliary Sources Applied to Geometries Characterized as Perturbations of a Circle”, EuCAP 2006, 1st European Conference on Antennas and Propagation, Nice, France, Nov. 6-10, 2006.
 50. Ch. G. Moschovitis, E. G. Papkelis, H. T. Anastassiu, I. Ch. Ouranos, K. T. Karakatselos, N. K. Freskas and P. V. Frangos, “Asymptotic Calculation of the Scattered Electric Field from a Finite Rectangular Plate Using an Enhanced Stationary Phase Method (SPM) Approximation”, EuCAP 2006, 1st European Conference on Antennas and Propagation, Nice, France, Nov. 6-10, 2006.
 51. E. G. Papkelis, P. V. Frangos, H. T. Anastassiu and B. A. Massinas, “Near Field Scattering Methods Applied to Radio Propagation Modeling in Urban Outdoor Evironments”, 2007 IEEE Antennas and Propagation International Symposium Digest, Honolulu, HI, June 10-15, 2007.
 52. L. K. Galanis, H. T. Anastassiu and S. A. Kotsopoulos, “Wide Band, Accurate Estimation for the Primary Parameters of the NA2XCWY Underground Cable”, Proceedings of the International Symposium on Power Line Communications and Its Applications (ISPLC07), Pisa, Italy, March 26-28, 2007.
 53. E. G. Papkelis, H. T. Anastassiu, and P. V. Frangos,”PO/PTD Near Field Scattering and Diffraction Method for Path Loss Prediction in Urban Mobile Radio Systems”, Days of Diffraction 2007, St. Petersburg, Russia, 2007.
 54. H. T. Anastassiu and E. G. Ladis, “A magnetic frill current model for the excitation of a Carbon Nano Tube (CNT) dipole antenna”, EuCAP 2007, 2nd European Conference on Antennas and Propagation, Edinburgh, UK, 11-16 Nov. 2007.
 55. E. G. Papkelis, H. T. Anastassiu, and P. V. Frangos, “An enhanced method based on ILDC theory for the computation of near/Fresnel zone diffraction from finite edge scatterers”, EuCAP 2007, 2nd European Conference on Antennas and Propagation, Edinburgh, UK, 11-16 Nov. 2007.
 56. A. I. Sotiropoulos, L. C. Tatalopoulos, and H. T. Anastassiu, “Efficient, semi-analytical characterization of a double-loop antenna array”, EuCAP 2007, 2nd European Conference on Antennas and Propagation, Edinburgh, UK, 11-16 Nov. 2007.
 57. G. Fikioris, P. J. Papakanellos, and H. T. Anastassiu, “Conditions for solution convergence in integral equation analysis of thin, circular loop antennas”, EuCAP 2007, 2nd European Conference on Antennas and Propagation, Edinburgh, UK, 11-16 Nov. 2007.
 58. C. Ioannidi and H. T. Anastassiu, “Circulant Adaptive Integral Method (CAIM) for electromagnetic scattering from large targets of arbitrary shape”, Proc. 13th Biennial Conference on Electromagnetic Field Computation, CEFC 08, Athens, Greece, May 11-15, 2008, p. 40.
 59. C. G. Moschovitis, H. T. Anastassiu and P. F. Frangos, “Extended Stationary Phase Method based on Fresnel functions (SPM-F) for the calculation of three-dimensional scattering of electromagnetic waves from rectangular perfectly conducting plates” Days of Diffraction, St. Petersburg, Russia, June 3-6, 2008.
 60. C. G. Moschovitis, H. T. Anastassiu and P. F. Frangos, “Calculation results of scattering of electromagnetic waves from rectangular perfectly conducting plate using an extended three dimensional Stationary Phase Method which is based on Fresnel functions (SPM-F)”, 3rd International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA ’08), Athens, Greece, Nov. 6-8, 2008.
 61. C. G. Moschovitis, H. T. Anastassiu and P. F. Frangos, “Computational efficiency of the extended three-dimensional Stationary Phase Method enhanced by Fresnel functions (3D-SPM-F)”, EuCAP 2009, 3rd European Conference on Antennas and Propagation, Berlin, Germany, March 23-27, 2009, pp. 110-113.
 62. G. Nasis, I.-G. Plegas, D. S. Sofronis, and H. T. Anastassiu, “Transmission and Scattering Properties of Carbon Nanotube Arrays”, EMC Europe Wοrkshop 2009-Materials and Applications, Athens, Greece, June 11-12, 2009, pp. 13-16.
 63. H. T. Anastassiu, N. L. Tsitsas, and P. J. Papakanellos, “Scattering Analysis of Discrete Bodies of Revolution via an Efficient Numerical Algorithm”, XX URSI Commission B International Symposium on Electromagnetic Theory (EMT-S 2010), Berlin, Germany, August 16-19, 2010, pp.816-818.
 64. B.Fromentin-Denozière, J. Simon, A. Tzoulis, F. Weinmann, H. T. Anastassiu, D. Escot Bocanegra, D. Poyatos Martínez, R. Fernández Recio, A. Zdunek, and B. Furnivall, “A comparative study of Radar Cross Section computations and High Range Resolution Profiles for a simplified inlet model”, NATO-RTO SET-160 Symposium on NCI/ATR in Air Ground and Maritime Applications Based on Radar and Acoustics, Athens, Greece, 11-12 October 2010.
 65. B.Fromentin-Denozière, J. Simon, A. Tzoulis, F. Weinmann, H. T. Anastassiu, H. Schippers, H. van der Ven, D. Escot Bocanegra, R. Fernández Recio, A. Zdunek, and B. Furnivall, “Radar Cross Section and High Range Resolution Profiles for a selection of realistic aircraft inlets”, NATO-RTO SET-160 Symposium on NCI/ATR in Air Ground and Maritime Applications Based on Radar and Acoustics, Athens, Greece, 11-12 October 2010.
 66. A. I. Sotiropoulos, S. Koulouridis and H. T. Anastassiu, “Properties of CNT Array Scatterers as a Function of Frequency’’, 2012 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, Chicago, IL, USA, July 8-13, 2012.
 67. S. Vougioukas, H. T. Anastassiu, C. Regen, M. Zude,“Comparison of radio path loss models for wireless sensor networks in orchard environments’’, CIGR-AgEng 2012: International Conference of Agricultural Engineering, Valencia, Spain, 8-12 July 2012.
 68. A. I. Sotiropoulos, S. Koulouridis and H. T. Anastassiu,“Multi-layer Design of SWCNTs Composites for X-Band’’, EuCAP 2013, 7th European Conference on Antennas and Propagation, Gothenborg, Sweden, Apr. 8-12, 2013, pp. 1284-1286.
 69. A. I. Sotiropoulos, S. Koulouridis and H. T. Anastassiu,“Carbon Nanotube Based Structure with High Absorption in X-Band’’, Proc. of the 2013 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC Europe 2013), Brugge, Belgium, September 2-6, 2013, pp. 599-604.
 70. H. T. Anastassiu, T. Fronimos, C. Regen, S.G. Vougioukas, L. Petrou, M. Zude,‘A Computational Model for Radio Wave Propagation within Wireless Sensor Networks in Orchard Environment’, 2013 EFITA WCCA CIGR: Sustainable Agriculture through ICT Innovation, Torino, Italy, June 23-27, 2013.
 71. S. Tsitsos, H. T. Anastassiu and A. Papatsoris, ‘3-Way Wide-Band Planar Power Divider’, 22nd Telecommunications Forum, TELFOR 2014, Belgrade, Serbia, November 25-27, 2014
 72. V. G. Iatropoulos, M.T. Anastasiadou and H. T. Anastassiu,‘Application of the Method of Auxiliary Sources (MAS) to the Analysis of Electromagnetic Scattering from Dielectric Surfaces with Curved Wedges’, 13th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’18), Sofia, Bulgaria, October 18 -20, 2018, pp. 12-16.
 73. E. J. Mastorakis, P. J. Papakanellos, H. T. Anastassiu, and N. L. Tsitsas,“Hybridization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) with the Fast Multipole Method (FMM) for Scattering from Large Arrays of Cylinders”, 41st PIERS (PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium) 2019, Rome, Italy, June 17–20, 2019.
 74. A.C. Politis, C. S. Hilas and H. T. Anastassiu,“On the Performance of DCF in Full Duplex WLANs with Hidden Terminals”, 2022 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Sofia, Bulgaria, 6-9 June 2022.
 75. A. Hatzitolios and H. T. Anastassiu, “A Simple, yet Efficient Computational Model for Electromagnetic Propagation among Sensors in Corn Fields”, International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023), Kavala, Greece, June 21-23, 2023, AIP Conf. Proc. 3063, 020004 (2024).
 76. A. C. Politis, H. T. Anastassiu and C. S. Hilas, “A Game Theoretic Approach to Enhance DCF Performance in Full Duplex Ad-hoc WLANs”, International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) on Electronics and Communications, Athens, Greece, 28 – 30 June 2023.