Διάφορα Επαγγελματικά Στοιχεία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ: 845 ΔΕΙΚΤΗΣ h: 21 ΔΕΙΚΤΗΣ i10: 34 (Μάιος  2022)

ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ

 • Second Place Award, 1993 IEEE/AP-S International Symposium Student Paper Contest, Ann Arbor, MI, USA, June 30, 1993. (Paper Title: H. T. Anastassiu and P. H. Pathak, “High Frequency Analysis of Gaussian Beam Scattering by a Parabolic Surface Containing an Edge”).
 • Top 3 Paper Award, 13th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’18), Sofia, Bulgaria, October 18 -20, 2018. (Paper Title: Vissarion G. Iatropoulos, Minodora-Tatiani Anastasiadou and Hristos T. Anastassiu,‘Application of the Method of Auxiliary Sources (MAS) to the Analysis of Electromagnetic Scattering from Dielectric Surfaces with Curved Wedges’
 • Second Place Award, 2019 PIERS (PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium) Student Paper Contest, Rome, Italy, 17 – 20 June 2019.
  (Paper Title: E. J. Mastorakis, P. J Papakanellos, H. T. Anastassiu, and N. L. Tsitsas,
  “Hybridization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) with the Fast Multipole Method (FMM) for Scattering from Large Arrays of Cylinders”).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 1. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. 1984 (Εισαγωγή στο Α.Π.Θ.)
 2. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. 1985 (Α Έτος)
 3. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. 1986 (Β Έτος)
 4. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. 1987 (Γ Έτος)
 5. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. 1988 (Δ Έτος)
 6. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. 1989 (Ε Έτος)
 7. Βραβείο Τ.Ε.Ε. 1988
 8. Βραβείο Τ.Ε.Ε. 1989

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ

 1. “Μέθοδοι Υπολογισμού Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης από Αεροσκάφη”, Κ.Ε.Α.Τ., Ανδραβίδα, Μάρτιος 1999.
 2. “Ανάλυση Μικροκυματικών Έξυπνων Κεραιών: Δραστηριότητες στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του Ε.Μ.Π.”, IEEE Microwave Theory and Techniques (MTT), Greece Chapter, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 7 Νοεμβρίου 2000.
 3. “Aspects of the Method of Auxiliary Sources (MAS) in Computational Electromagnetics”, Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, May 14, 2001.
 4. “Αναλυτικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι Υπολογισμού της Διατομής Σκέδασης (RCS) Επιλεγμένων Στόχων”, Σεμινάριο Ηλεκτρονικού και Πληροφοριακού Πολέμου, Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (Σ.Ε.Ν.Τ.), 3 Δεκεμβρίου 2001.
 5. “Εφαρμογές της Διμιγαδικής (Τετραδιανυσματικής) Ανάλυσης στον Ηλεκτρομαγνητισμό: Ένα Υποκατάστατο Μειωμένης Πολυπλοκότητας  για την Κλασσική Εξίσωση του Helmholtz”, IEEE Microwave Theory and Techniques (MTT), Greece Chapter, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 30 Οκτωβρίου 2002.
 6. “Μέθοδοι Ελέγχου και Υπολογισμού της Διατομής Σκέδασης (RCS) Ειδικών Σκεδαστών”, (σε συνεργασία με τον Δρα. Π. Ατλαμάζογλου), Κ.Ε.Α.Τ., Ανδραβίδα, 14 Νοεμβρίου 2003.
 7. “Accuracy Analysis of the Method of Auxiliary Sources (MAS) for Scattering by Circular Cylinders of Various Materials”, Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, March 10, 2004.
 8. “Application of Bicomplex (Quaternion) Analysis in Electromagnetics: A Lower Order Alternative to the Helmholtz Equation”, Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, March 12, 2004.
 9. “Yπολογισμός Διατομής Σκέδασης (Radar Cross Section-RCS) Αεροσκαφών”, 1ο Συνέδριο Έρευνας και Τεχνολογίας “Ηράκλειτος”, Ζάππειο Μέγαρο, 28 Ιουνίου 2007.
 10. “Overview of Electromagnetic Aspects of Airframe Design”, Young Scientists’ Program, HIRF Synthetic Environment, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece, June 11, 2009.

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • IEEE Transactions on Antennas and Propagation
 • IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
 • IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
 • IEEE Microwave and Wireless Components Letters
 • IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems
 • IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
 • IEEE Access
 • IEEE Communications
 • IEEE Journal on Multiscale and Multiphysics Computational Techniques
 • IEE/IET Proc. Microwaves, Antennas and Propagation
 • IEE/IET Proc. Radar, Sonar and Navigation
 • IEE/IET Electronics Letters
 • IEE/IET Science, Measurement & Technology
 • The IEE/IET Journal of Engineering
 • Radio Science
 • Journal of Electromagnetic Waves and Applications
 • Optics Express
 • Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer
 • International Journal of Antennas and Propagation
 • Applied Optics
 • Waves and Random and Complex Media
 • Pramana Journal of Physics
 • Scientific Research and Essays
 • National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences
 • Materials Research Bulletin
 • The Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Journal
 • The Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Express Journal
 • Sensors
 • Journal of Sensor and Actuator Networks
 • Electronics
 • Mathematical Problems in Engineering
 • Energies
 • Applied Science
 • Biosensors
 • Axioms
 • Annals of Mathematics and Physics
 • Photonics
 • Algorithms

 

ΚΡΙΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), Electronic Warfare and Detectability Laboratory, Madrid, Spain, 2011
 • Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca Ufficio V, Roma, Italy, 2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 1. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (Senior Member).
  1. Antennas and Propagation Society.
  2. Microwave Theory and Techniques Society.
  3. Electromagnetic Compatibility Society.

2. Sigma Xi, Michigan Chapter (Associate Member).

3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΚΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 1. 1993 IEEE/ AP-S International Symposium and URSI Radio Science Meeting, Ann Arbor MI, June 28- July 2, 1993.
 2. 1994 IEEE/ AP-S International Symposium and URSI Radio Science Meeting, Seattle WA, June 14-24, 1994.
 3. 1995 IEEE/ AP-S International Symposium and URSI Radio Science Meeting, Newport Beach CA, June 18-23, 1995.
 4. 1996 IEEE/ AP-S International Symposium and URSI Radio Science Meeting, Baltimore MD, July 21-26, 1996.
 5. NATO Advanced Study Institute: Applied Computational Electromagnetics, State of the Art and Future Trends, Samos, Greece, July 26- August 5 1997.
 6. International Symposium of Electromagnetic Theory, International Union of Radio Science (URSI), Thessaloniki, Greece, May 25-28, 1998.
 7. 7th International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON7), Aphrodite Astir Palace Hotel, Athens, Greece, 28 June – July 2, 1999.
 8. Millenium Conference on Antennas and Propagation (AP2000), Davos, Switzerland, April 9-14, 2000.
 9. 2nd International Symposium of the Trans Black Sea Region Union on Applied Electromagnetics (BSUAE), Xanthi, Greece, June 27-29, 2000.
 10. VIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, L’viv, Ukraine, September 18-20, 2001.
 11. 2002 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET*02), Kiev, Ukraine, September 10-13, 2002 (προεδρεύων σε σύνοδο Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης).
 12. 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC 2003), Istanbul, Turkey, May 11-16, 2003 (κριτής και μέλος της τεχνικής επιτροπής και προεδρεύων σε σύνοδο Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης).
 13. 6th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Tsepelovo, Greece, September 18-12, 2003.
 14. 26th ESA Antenna Technology Workshop on Satellite Antenna Modelling and Design Tools, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, November 12-14, 2003.
 15. 12th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP’05), Chalkida, Greece, September 22-24, 2005.
 16. 1st European Conference on Antennas and Propagation, (EuCAP 2006), Nice, France, November 6-10, 2006.
 17. RTO SCI-177: “High Power Microwaves: Threat to Infrastructure and Military Equipment”, Mannheim, Germany, Oct. 15-17, 2007.
 18. 2nd European Conference on Antennas and Propagation, (EuCAP 2007), Edinburgh, UK, November 11-16, 2007 (κριτής και μέλος της τεχνικής επιτροπής).
 19. RTO AVT-147/RSY 022: “Computational Uncertainty in Military Vehicle Design”, Athens, Greece, Dec. 3-6, 2007.
 20. 13th Biennial Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens, Greece, 11-15 May, 2008 (προεδρεύων  στη σύνοδο PF3 – Numerical Techniques IV).
 21. 3rd European Conference on Antennas and Propagation, (EuCAP 2009), Berlin, Germany, March 23-27, 2009 (κριτής και μέλος της τεχνικής επιτροπής).
 22. 2009 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 09), Cape Town, South Africa, July 2009 (κριτής και μέλος της τεχνικής επιτροπής).
 23. Materials in EMC Applications, EMC Europe, Athens, Greece, 11-12 June 2009 (κριτής καιμέλος της τεχνικής επιτροπής).
 24. 4rd European Conference on Antennas and Propagation, (EuCAP 2010), Barcelona, Spain, April 12-16, 2010 (κριτής και μέλος της τεχνικής επιτροπής).
 25. 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 10), Honolulu HI, USA, July 2010 (κριτής).
 26. NATO/RTO SET-160 Symposium on NCI/ATR in Air Ground and Maritime Applications Based on Radar and Acoustics, Athens, Greece on 11-12 October 2010 (κριτής καιμέλος της τεχνικής επιτροπής).
 27. 2011 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 11), Sendai, Japan, August 2011 (κριτής).
 28. 22nd Telecommunications Forum, TELFOR 2014, Belgrade, Serbia, November 25-27, 2014
 29. 9th European Conference on Antennas and Propagation, (EuCAP 2015), Lisbon, Portugal, April 12-17, 2015 (κριτής).
 30. 2017 International Workshop on Antenna Technology (iWAT), Athens, Greece March 1 -3 2017 (κριτής).
 31. 13th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2019), Krakow, Poland, 31 March 31- April 5 2019 (κριτής).
 32. 2019 International Workshop on Antenna Technology (iWAT), Miami, FL – March 3rd-6th 2019 (κριτής).
 33. ICPMS2019, The Second International Conference on Physics, Mathematics and Statistics, May 22-24, 2019 in Hangzhou, China (κριτής)
 34. 14th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2020), Copenhagen, Denmark, 15-20 March 2020 (κριτής).
 35. 2020 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES), 22 – 26 Mar 2020, Monterey, USA (κριτής).
 36. 15th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2021), Düsseldorf, Germany, 20-26 March 2021 (κριτής).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

 1. 1ο Σχολείο Μη Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 1-11/7 1987.
 2. 2ο Σχολείο Μη Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος 3-10/7 1988.