Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

 1. Πανάρετος Αναστάσιος, Επιτάχυνση Σύγκλισης της Δυαδικής Συνάρτησης Green Κυματοδηγού Κυκλικής Διατομής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Οκτώβριος 2000, συνεπίβλεψη με Επίκ. Καθ. Δήμητρα Ι. Κακλαμάνη.
 2. Ταταλόπουλος Λάζαρος και Σωτηρόπουλος Απόστολος, Αποδοτικός Υπολογισμός Σύνθετης Αγωγιμότητας Εισόδου Κεραίας Διπλού Κυκλικού Βρόχου,  Σχολή Ικάρων, 2006-2007 (υψηλότερη βαθμολογία του έτους).
 3. Σκούρης Σπυρίδων, Σχεδίαση Στοιχειοκεραίας Διπλού Κυκλικού Βρόχου Βάσει μιας Νέας Μαθηματικής Μεθοδολογίας , Σχολή Ικάρων, 2007-2008  (υψηλότερη βαθμολογία του έτους).
 4. Ιωαννίδη Κωνσταντίνα, Υπολογισμός Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης από Εξωτερικές Επιφάνειες Κοιλοτήτων Αεροσκαφών με τη Βοήθεια ενός Νέου Μαθηματικού Αλγορίθμου, Σχολή Ικάρων, 2007-2008. (2η υψηλότερη βαθμολογία του έτους).
 5. Νάσης Γεώργιος, Ανάλυση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από Συστοιχίες Νανοσωλήνων Άνθρακα και Πιθανής Χρήσης τους ως Κεραία για Ασύρματα Δίκτυα, Σχολή Ικάρων, 2007-2008.
 6. Πλέγας Γεράσιμος-Ιωάννης και Σοφρώνης Δημήτριος, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από επιφάνειες αεροσκαφών κατασκευασμένες από Νανοσωλήνες Ανθρακα (Carbon Nano Tubes- CNTs), Σχολή Ικάρων, 2008-2009 (2η υψηλότερη βαθμολογία του έτους).
 7. Κονταδάκης Ευάγγελος, Επέκταση και βελτιστοποίηση της Κυκλικής Μεθόδου Προσαρμοζόμενου Ολοκληρώματος (CAIM) για τον υπολογισμό διατομής σκέδασης ( RCS), Σχολή Ικάρων, 2008-2009.
 8. Μουσαλλάμ Αθανάσιος, Αριθμητική Επίλυση Εξίσωσης Διάδοσης Θερμότητας σε Μονοδιάστατο   Αγωγό, ΤΕΙ Σερρών, 2012.
 9. Σαμαρτζής Μάριος και Λίβανος Δημήτριος, Ψηφιακή εξέταση με απώτερο σκοπό την ανίχνευση πιθανών μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2013.
 10. Ασλανίδης Σωτήριος και Καραλιόλιος Δημήτριος, Υλοποίηση αλγορίθμων δημιουργίας τυχαίων αριθμών, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2014.
 11. Δήμου Νικόλαος και  Πετρίδης Αναστάσιος, Υπολογιστική υλοποίηση του μοντέλου αλληλεπίδρασης θηρευτή-θηράματος κατά Volterra, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2014.
 12. Αγγελώνια Αγγελική και Γεράκη Ευαγγελία, Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών υπερβατικών εξισώσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2014.
 13. Σαφλέκη Ελένη, Χρήση του Matlab στη Διμιγαδική Άλγεβρα (θεωρία τετραδιανυσμάτων), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2014.
 14. Λώλης Δημήτριος και Μπαρμπαδένης Χρήστος, Εφαρμογή της Μεθόδου των Βοηθητικών Πηγών (Method of Auxiliary Sources-MAS) στην Ανάλυση Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης από Αγώγιμες, Τοπικά μη Λείες Επιφάνειες, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2014.
 15. Πλούμη Στυλιανή, Ανάπτυξη Λογισμικού για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων δια της Μεθόδου των Ροπών –MoM, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2015.
 16. Μακρυπόδη Αναστασία και Καπλάνογλου Βασίλειος, Διαδικτυακός Εκφοβισμός-Cybebulling, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2015, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 17. Βάθης Ασημάκος, Επισκόπηση των Εφαρμογών της Φυσικής Οπτικής στον Υπολογιστικό Ηλεκτρομαγνητισμό, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2015.
 18. Τσερπές Παναγιώτης, Η θέση και ο ρόλος των ανώτερων μαθηματικών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ ΚΜ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2015, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 19. Πλιάκος Κωνσταντίνος, Προσεγγίσεις και Τεχνικές για την Εργασία με τους Σπουδαστές με Μειωμένο Ενδιαφέρον για τα Ανώτερα Μαθηματικά,  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2016, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 20. Κλημίδης Αρτέμης, Σταματίου Θεόδωρος και Χατζής Σταμάτιος, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανώτερων Μαθηματικών, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2016, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 21. Ζιάκα Φωτεινή, Διδασκαλία του Μαθήματος της Γεωμετρίας Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου με τη Βοήθεια του Μαθηματικού Λογισμικού GeoGebra, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2016, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 22. Πουργάνη Σμαράγδα, Απόψεις των Σπουδαστών του ΤΕΙ ΚΜ για τους Οικονομικούς Πόρους και τη Σχέση τους με την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2016, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 23. Αναστασιάδου Μηνοδώρα-Τατιανή και Ιατρόπουλος Βησσαρίων, Εφαρμογή της Μεθόδου των Βοηθητικών Πηγών (Method of Auxiliary Sources-MAS) στην Ανάλυση Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης από Διηλεκτρικές, Τοπικά μη Λείες Επιφάνειες, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2017
 24. Παναγιωτίδου Σπυριδούλα, Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Διδασκαλίας των Σειρών Fourier, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2017, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 25. Σταματίου Φωτεινή, Ηλεκτρονικό Αποθετήριο και Μεταδεδομένα Ανωτέρων Μαθηματικών,  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2017, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 26. Μαλαχτάρης Παναγιώτης, Ηλεκτρονική Αξιολόγηση των Μαθημάτων Λογισμός Ι και Λογισμός ΙΙ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2017, συνεπίβλεψη με Δρα. Β. Σάλτα.
 27. Πλουσίου Αναστασία και Απατσίδης Αιμίλιος, Ανάπτυξη Λογισμικού για την επίλυση ολοκληρωτικών εξισώσεων δια της Μεθόδου των Ροπών –MoM, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2018.
 28. Αγουρζενίδου Ελένη, Πολυγυρινού Μαρία και Πουλτίδου Βαλεντίνα, Ηλεκτρομαγνητική Σκέδαση από Ζεύγος Μεταλλικών Κυκλικών Κυλίνδρων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2018.
 29. Κομπιερόβσκι-Στεφανίδης Αναστάσιος, Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων για την Τιμολόγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2018
 30. Αλεξανδρος Μάρκοβιτς, Μετατροπή Πρωτοκόλλων του Προγράμματος Παρακολούθησης του Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης σε Μορφή Συμβατή για Android, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2019, συνεπίβλεψη με Δρα Θ. Λάντζο.  
 31. Μποϊλος Αθανάσιος, Προσομοίωση Συμπεριφοράς Δισδιάστατης Κεραίας Παραβολικού Ανακλαστήρα για Προσπίπτον Επίπεδο Κύμα, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2019.
 32. Σεραφείμ Καρυπίδης, Βελτίωση της διαδικασίας εντοπισμού και προσέγγισης εγκλωβισμένων ατόμων κατόπιν φυσικών καταστροφών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2019.
 33. Ασίκης Απόστολος, Νέντος Ανδρέας και Μιχάλας Ιωάννης, Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Περιοχές Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2021, συνεπίβλεψη με Δρα. Θ. Λάντζο.
 34. Aμανατίδης Δημήτριος, Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση του ανταγωνισμού στους εξοπλισμούς, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2021.