Ορειβατικά Νέα

 

Πρόγραμμα Ορειβατικής Λέσχης Σερρών 2021-2022

 

 

Φωτογραφίες

  Ζήρεια, Φεβρουάριος 2008

  Όλυμπος, Σεπτέμβριος 2009

  Όλυμπος, Μύτικας, Σεπτέμβριος 2009

  Pirin, BG, Οκτώβριος 2012

  Αυγό, Βάλια Κάλντα, Μάρτιος 2013

  Γράμμος, Οκτώβριος 2013

  Λαϊλιάς, Ιανουάριος 2014

  Σιδηρόκαστρο, Απρίλιος 2014

  Μπέλες, Μάιος 2014

  Βόιο, Μάιος 2015

  Σμόλικας, Μάιος 2015

  Πίνοβο, Μάιος 2015

  Vihren, BG, Ιούνιος 2015

  Βόρας, Φεβρουάριος 2017

  Παπίκιο, Απρίλιος 2017

  Δυτική Ροδόπη, Ιούνιος 2017

  Δυτική Ροδόπη, Ιούλιος 2017

  Όρβηλος, Δεκέμβριος 2017

Rila, BG, Μάιος 2018

Ορεινός Ανώμαλος Δρόμος Λαϊλιά, Μάιος 2019

 Τζουμέρκα, Καταφίδι, Οκτώβριος 2019

 Μενοίκιο, Κάρπα, Δεκέμβριος 2019